Minnestund på hotellet kl. 13:00. Foto: Håkon C. Hartvedt

Det var ein 43 år gamal fitjarbu som omkom då han kom under ein gravemaskin på Halsnøy i går. – Me vil hjelpa dei involverte så godt me berre kan, seier dagleg leiar i Engevik & Tislevoll AS, Harald Engevik.

Engevik fortel til Fitjarposten at den forulukka var ein av 10 mann frå fitjarfirmaet som arbeidde med Sætre skule på Halsnøy. Han òg gravemaskinkøyraren var i ferd med å lesse opp noko ved med gravemaskinen opp i ein dumpar då ulukka skjedde.

– Eg har forstått det slik at under arbeidet prøvde dei å få gravemaskinen nærare dumparen for å betre lessinga. I samband med dette, og flytting på nokre tunge stokkar, har truleg den forulukka glidd på det snøsmeltande underlaget og kome under beltet på gravemaskinen, seier Engevik.

På arbeidstaden er det sjølvsagt sjokk og sorg som rår i dag. Arbeidarane har hatt fri frå arbeidet, men var samla til minnestund på Fitjar Fjordhotell klokka 13.00 der sokneprest Olav Oma tok del. Vidare har alle dei involverte fått tilbod om oppfølging av lege og psykolog.

– Me vil så godt me kan slå ring rundt dei alle, og gjera vårt beste for både familien til den forulukka og maskinkøyraren og familien hans, seier Harald Engevik til slutt.

Minnestund på hotellet kl. 13:00. Foto: Håkon C. Hartvedt