Theresa Heggøy fekk, saman med andre elevar frå Rimbareid skule og Fitjar vgs, eit sterkt møte med trafikk-kvardagen under Trafikksikringsdagen på Fitjar i dag.

Theresa, som går på Helsefagarbeidarlinja på Fitjar vgs, var mest rysta etter at ho har høyrt Johan Nilsen i Fitjar brannvesen fortelje om kva som møter dei når dei rykkjer ut med redningsbilen til ein ulykkesstad. – Det var veldig skummelt å høyre på. Det er så lett for at me tenkjer at slikt hender ikkje meg. No ser eg kor lett ei ulykke kan skje, og eg opplever at eg forstår og har lært meir enn eg hadde i tankane før, seier ho.

Trudde eg gjekk på stripa

Orda tilhøyrer Bård Sørestrand Andersen, som går i 9B på Rimbareid skule. Under Trafikksikringsdagen på Fitjar i dag fekk han mellom anna prøve promillebriller.

Brillene er laga for å spegla att korleis synet kan lure ein når ein er rusa.

– Det var vanskeleg. Alt virka skeivt. Men eg trudde verkeleg at eg gjekk på stripa, seier Bård og ler når han ser biletet som syner at han går ein halv meter utanfor.

– Kva seier dette deg om promillekøyring? – Det er dramatisk! kjem det frå Bård.

Overraskande trykk
Rimbareidelevane Nils Dalen og Christian Helland møtte me ved «Bråstopp-en».

Ein simulator av ein bil som fekk deg opp i 10 km/t før det vart bråstopp.
– Trykket ved bråstoppen var veldig overraskande, seier Christian.
– Kva då om det hadde vore 80 km/t? – Oj!! seier han hovudrystande.

Sterk film
Elevinspektør Hilde Førre ved Fitjar vgs kunne fortelje at Trafikksikringsdagen starta i Kultursalen i Fitjar Idrettsbygg med elevar frå 9. og 10. klasse samt alle elevane frå Fitjar vgs på plass. Her vart det mellom anna vist ein sterk australsk film om temaet.

Vidare tende sokneprest Olav Oma lys for trafikkoffera og skulesjef John Karsten Raunholm oppfordra ungdommane til å skaffa seg og skape haldningar som gjer at dei blir i stand til å handtere dei utfordringane trafikken gjev i dag.

Undervisninga vart lagt opp med stasjonar som: Førstehjelp, sikkerheit på to hjul, «bråstopp i 10 km/t ved Statens Vegvesen, gå med promillebriller, samtale med politiet og Sunnhordland Trafikkopplæring – og endå meir til.

I pausen vart det gratis betasuppe til alle i kantina til Fitjar vgs, sponsa av Hordaland Trafikksikringsråd.