Sindre Sortland spelar skummel musikk i mørkret om bord på bokbåten Epos. Foto: Kjetil Rydland.

Fredag morgon la den tradisjonsrike bokbåten Epos til kai ved Dåfjorden Slipp, og gitarist Sindre Sortland bergtok eit trettitals barn frå Selevik skule og Dåfjorden barnehage med eit artig foredrag og skummel musikk.

Bokbåten er ei gratis teneste frå fylkesbiblioteket til utkantstrok som ikkje har andre etablerte bibliotek- og kulturtilbod i nærleiken, og i Dåfjorden har dei hatt besøk av Epos to gonger i året i mange år.

Sindre Sortland har hovudfag i klassisk musikk, og her demontstrerer han ulike ting han kan bruka ein stemmegaffel til. Foto: Kjetil Rydland.

Originalt kulturinnslag

På kvar tur har bokbåten eit kulturprogram for barn, noko dei samarbeider med Den kulturelle skulesekken og Hordaland folkeakademi om. Trekkplasteret denne gongen var klassisk-gitaristen Sindre Sortland frå Haugesund.

I ein heil skuletime heldt han 30 interesserte ungar frå Dåfjorden barnehage og Selevik skule «i ånde» med det originale programmet sitt. Han viste korleis gitaren fungerer, korleis lirekassen fungerer og korleis ein kan få musikk ut av ein liten maskin ved å køyra eit pappremse med melodien påskriven gjennom ein liten maskin.

Melodien er skriven med hol på notelinjene på pappstrimla. På denne måten kan han òg spela melodien baklengs, og Sortland blei ganske imponert då ein av elevane kjende att musikken frå Harry Potter, spelt feil veg!

For å gjera opplevinga ekstra intens slo Sortland av lyset under den siste delen av programmet sitt, slik at opplevinga var blei ekstra skummel. Men den engasjerte musikanten og «forskaren» hadde god kontakt med det unge publikummet sitt, og ingen såg ut til å verta overstadig redde.

50 stoppestader i over 50 år

Bokbåten har segla rundt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i over 50 år. Skipper og eigar Svein Ivar Vinnes fortel at den 85 fot lange bokbåten blei bygd ved Fjellstrand i 1963, som den første aluminiumspassasjerbåten i verda.

Bokbåten Epos er den einaste bokbåten i Noreg, og har besøkt om lag 180 stader i dei tre vestlandsfylka to gonger i året. Båten har eit mannskap på fem-seks personar, ein skipper, ein maskinist/kokk, to-tre bibliotekarar og ein underhaldar eller to. I bokhyllene om bord er det plass til mellom fem og seks tusen bøker.

Mia Andersen såg etter bøker med hest i, og fann mange å velja blant. Foto: Kjetil Rydland.

Snart slutt

Bokbåttenesta i Hordaland starta i 1959, og Epos har vore i teneste som bokbåt sidan 1963. Skipper og eigar Svein Ivar Vinnes fortel at han overtok båten for 17 år sidan, men no er Epos ute på si siste reise som bokbåt.

Vinnes har fått beskjed om at når turneen er ferdig om nokre veker, er det slutt. Sogn og Fjordane har allereie trekt seg ut, og etter samanslåinga til Vestland fylkeskommune kan det sjå ut som bokbåtverksemda er slutt for den spesialbygde bokbåten.

Skipper Svein Ivar Vinnes driv turisttrafikk med båten om sommaren, men vedgår at han kjem til å sakna å ta imot forventningsfulle ungar på dei mange småstadene rundt om på Vestlandet. Han blei svar skuldig då ein av dei fornøgde elevane frå Selevik takka for seg med spørsmålet:

– Kor tid snakkast me igjen?

Eigar og skipper på bokbåten Epos, Svein Ivar Vinnes, gler seg alltid til å ta imot ungar. Foto: Kjetil Rydland.
Vemodig syn frå Selevik skule: Bokbåten Epos har forlate Dåfjorden for siste gong? Foto: Kjetil Rydland.