8. klasse på Rimbareid skule hadde skulevalg i dag. Kva blei resultatet trur du? 8. klasse hadde skulevalg i dag. Det heile starta med at 8. klasse har hatt prosjekt om dei 7 partia, og i dag skulle me få stemma.

8A gjekk ned på ungdomshuset der kommunevalget føregår. Der fekk med informasjon om valget av Astrid Bukkøy. Ho fortalte oss korleis me stemte og mykje anna viktig om valget. Så gjekk me opp att og 8B gjekk ned og fekk same informasjon.

Men so skulle jo me stemma.

Slik gjekk det føre.
Me hadde tre røysterom. Inn på romma låg stemmesetelen til dei 7 partia me kunne stemma på.

Så hadde to oppteljing av stemmene.

Slik vart resultatet:

Sv = 2 stemmer
Ap = 21 stemmer
Sp = 3 stemmer
H = 15 stemmer
V = 2 stemmer
Frp = 2 stemmer
Krf = 3 stemmer

So Arbeidarpartiet vant med 21 av 48 stemmer.