Ingen tvil om kva Ingrid Hovstad og Hildegunn Strand meiner om å leggja ned Øvrebygda skule. Foto: Kjetil Rydland.

Støttemarkeringa for Øvrebygda skule tysdag ettermiddag samla massiv oppslutnad, og det er ingen tvil om kva bygdefolket meiner om nedlegging av skulen.

Over 200 øvrebygdarar i alle aldrar møtte opp på skulen i ettermiddag for å markera si sterke støtte til den nedleggingstruga skulen. Yngst i den patriotiske flokken var tre månader gamle Elida Drivenes Helland, og eldstemann var Johannes Helland på 88 år. Og ingen etterlét nokon tvil om at dei støttar skulen sin.

Haldis og Tor Koløen med dottera Tone og barnebarna Ine Koløen Alsaker, Lars Koløen Andersen (5) og Gunnar Koløen Andersen (6). Foto: Kjetil Rydland.

Veteranane stilte opp

88-åringen Johannes begynte i første klasse for Berje Aarbø i 1937. Då stod skulen litt lenger vest, om lag der bilane stod parkerte i dag. Og han var av dei første som fekk gå på skule i det som er att av den gamle Øvrebygda skule i dag.

– Me har det godt i Storavikjo, men i dag måtte eg vera med og støtta opp, seier Johannes, det er heilt gale om dei legg ned skulen!

Frå Koløyo stilte Haldis og Tor Koløen (82) opp for å støtta skulen. Tor gjekk ut av Øvrebygda skule i 1951, og no går barnebarnet Gunnar Koløen Andersen i første klasse.

– Dei øydelegg heile bygda om dei legg ned skulen, seier Tor Koløen. Det er ingen som vil etablera seg då, og verdien på eigedommane går ned.

Ungane laga plakatar med tydeleg bodskap

– Ikkje rør skulen! seier Ella Alsaker og Henriette Tufteland Lundal. Foto: Kjetil Rydland.

Og veternane var heilt på linje med dei andre 200 øvrebygdarane som hadde møtt opp til støttemarkeringa som FAU ved skulen og Øvrebygda Vel skipa til.

Elevar ved skulen hadde nytta fritida si til å laga støtteplakatar, der det ikkje var nokon tvil om bodskapen:

– Ikkje rør skulen vår! seier Emma Alsaker og Henriette Tufteland Lundal.

Skulesjef John Karsten Raunholm var invitert, og stilte sporty opp. Han jublar naturlegvis ikkje over den økonomiske knipa som tvingar fram tiltak. Og han fekk med seg engasjementet, som viser at folk bryr seg om skulen sin.

– Skulen er limet og hjartet i bygda!

Nestleiar i FAU, Mette Haldorsen, peikar på at mange av dei som møtte opp, ikkje har ungar sjølv på skulen. Det viser at skulen betyr noko – den er limet og hjartet i bygda!

FAU-nestleiaren stod for den formelle delen ved markeringa, saman med Anja Austlid frå Øvrebygda Vel. Oppeldna av det store frammøtet takka dei for støtta, og oppmoda folk om å senda spørsmål og skriftlege innspel til Fitjar kommune, ved skulesjef John Karsten Raunholm.

Som kjent skal politikarane ha eit heildags budsjettmøte i morgon, og så går det slag i slag til den kommunestyret skal vedta den nye skulebruksplanen 17. oktober.

Anja Austlid frå Øvrebygda Vel og Mette Haldorsen frå FAU ved skulen held appell framfor 200 støttespelarar. Foto: Kjetil Rydland.