Bilete for illustrasjon. Osternes Festning. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Foreininga Osternes Festning og rundt 50 ungdomsskuleelevar kunne ikkje ha vore meir heldige med vêret enn dei var i dag, då dei rydda på det gamle fortet frå andre verdskrigen.

Det har etter kvart blitt tradisjon at niandeklassingane på Rimbareid skule hjelper til å rydda buskar og kratt på Osternes festning om våren. No har Foreininga Osternes Festning fått med seg elevane sju år på rad, og arbeidet begynner for alvor å gi resultat. Området har blitt mykje meir ope og tiltalande, både for folk og angusfe.

Ole André Stokken var til Polen i fjor, men høyrer til på garden og synest det er kjekt å vera med å gjera ein jobb. Det same gjer Jens Øien Kloster t.h. Foto: Kjetil Rydland.

For jobben får niandeklassingane ti tusen kroner, som går til Polen-turen til hausten. Nesten kvart år sidan 2009 har elevar frå Rimbareid reist med Aktive Fredsreiser til Auschwitz i 10. klasse og opplevd krigsminnesmerka. Slik blir det også i år, og det høver såleis godt at dei får eit lite innblikk i det som skjedde her heime under 2. verdskrigen.

Odd Jarl Larsen er leiar i Foreininga Osternes Festning, og stod i spissen for dagens dugnad saman med Frode Kloster og Ingmund Bjordal. Han synest foreininga har fått ein god avtale med Fitjar kommune når dei får «låna» niandeklassingane ein heil dag.

I løpet av dagen blei det fjerna mykje småskog, som blei kasta på bålet og gjekk opp i røyk. Som vanleg gjorde elevane ein god jobb. Og så vidt me kunne sjå, var det ein fin kombinasjon av historie, arbeid og leik ute i godvêret.