Den meldte skogbrannen på Smedholmen, synte seg å vera på Teløy. Ein fekk raskt kontroll på brannen, men om lag tre mål vart svidd av.

Vitne fortel at mykje tyder på at det var ein eingongsgrill som starta det heile. Sjå og her.