-Hugs å levere skjema til Leseknappen innan 1. september, oppmodar Silje Vågen Torbjørnsen frå Biblioteket.

-Skjema kan leverast på biblioteket eller på skulen.
Leseknappane vert utdelt på SommarLES-festen 16.september, legg ho til.