Det er no kome opp skilt som syner kor gamle turstiar kryssar dei nye vegane i vindparken.

For dei som brukar desse stiane går det no fram av nye skilt kor ein skal ta seg over den nye vegane.

Medan arbeidet pågår med montering av møllene, er det  lov å ferdast langs turstiane, men ikkje langs vegane. Det er lagt ut informasjon på heimesida til Midtfjellet vindpark kva ein må vera vaken for når ein ferdast til fots i området.

Når det vert opna for ta  seg fram på vegen, vil det vera mange nye turmål ein lett kan nå. Toppar som Handfjellsåta, Landasåtene og Beinatjønnsvarden er stader som det vil vera lett å ta seg fram til ved å starta ut der skilta no er sett opp.

Per Audun Kloster og Toralv Røen frå Stord Fitjar turlag har utført arbeidet med å få på plass dei nye skilta som er kosta av Midtfjellet Vindpark.