På grunn av flytting til nytt og betre webhotell, har Fitjarposten.no diverre vore utilgjengeleg ei tid. Me beklager det. Flyttinga er no i hamn – til glede for oss alle. Elles gler me oss over at stadig fleire klikkar seg inn på websida vår. Vil du òg vera med på å gjera ho kjent, og slik gjera sida endå betre, blir me skikkeleg glade.  Med ønskje om ei god helg til dykk alle. Håkon C. Hartvedt (red.)