Mange stoppa opp for å høyre og sjå då elevar frå heile barneskulen på Rimbareid dansa i Fitjar sentrum kl. 12.00 i dag.

Så var det òg stas å sjå alle elevane frå 1.-7. klasse stille opp på denne måten, i venskapets ånd. For det var det det heile handla om, og rundt om i heile landet gjorde tusenvis av elevar det same, på same tid. Les meir om det her.

Både skulesjef, rektor og ordførar var til stades og fekk med seg det heile. -Eit udelt positivt tiltak, kan vere ein oppsummering av kva dei meinte i denne samanhengen.

Etterpå vanka det rosinbollar til alle borna, sponsa av SPAR Fitjar.