Bjørg og Maren Sofie Strømme var mellom kunstnarane som spreidde mykje god kreativ glede og inspirasjon i Borggata på Stord , laurdag.

Mange folk synte stor interesse for demonstrasjon av akvarell- og akrylmålingsteknikkar, som Bjørg og Maren Sofie, saman med dei andre kunstnarane gav dei.

-Me som demonstrerte akvarell synte òg god breidde i teknikkane, og det same gjaldt dei som demonstrerte akrylteknikkar, slik at det vart noko for ein kvar, fortel Bjørg Strømme.

Ho fortel vidare at nokre få ville prøve å måle eit bilete sjølv, men at det synest å vera tryggjast å berre sjå på kunstnarane.

Fleire vart uansett inspirerte. Det vitnar det at nokre kom for å få utstyrsliste for å handla inn målarutstyr, om.