– Nordavind med flo sjø og orkan i kasta gjorde sitt inntog over Sjøsio i dag.

Det er Bjørg Strømme som skriv dette til fitjarposten.no. Det er òg ho som har sendt oss biletet ovanfor.

Har du òg bilete frå uvêret er det flott om du sender dei inn til oss på post@fitjarposten.no.

Nordavinden og flo sjø med orkan i kasta gjorde sitt inntog over Sjøsio på Fitjar i dag.