Mange bilistar vart noko forvirra i dag då dei skulle opp eller ned Sjøsbrekko. Sjøsbrekko er stengt like nedanfor skulen, og skilting er enno ikkje kome opp. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

Den nye vegen frå Fitjar Bedehus til Rimbareid skule er no asfaltert og teken i bruk. Sjøsbrekko er stengt like nedanfor skulen. Ein kan så leis ikkje lenger kome opp til skulen ved Sjøsbrekko, og skal ein ned frå skulen til sentrum, må ein køyre nyevegen.

Skilting er enno ikkje kome opp.

Skal du ned til sentrum herifrå, må du no køyre til høgre. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

Slik ser den nye vegen frå bedehuset til skulen ut. Foto: Håkon C. Hartvedt