Svein Nøttveit oppmodar eldsjeler til å mala hovudhuset på Smedholmen.  Han skriv i ein mail til Fitjarposten:

«Ta kaffikosen på vakre Smedholmen!!… og samstundes eit strøk  maling på hovudhuset.  Maling kost og utstyr finn du på plassen, kontakt Svein Nøttveit for nærare info om naudsynt. Mobiltelefon: 958 38 871.»