Her er ein del av elevane som deltok på konserten og som har fått ein velfortent sjokolade kvar.

Kulturskulen hadde nok ein konsert for slekt og venner i foajeen i Fitjar kultur-  og idrettsbygg i ettermiddag. Desse foajekonsertane har no fått tilnamnet sjokoladekonsert.

Det er mange slike konsertar gjennom året, og det er berre ca. ein månad sidan sist gong. I dag var det nokre andre elevar enn dei som var med sist, som fekk konsert-trening og som gav publikum ein smak av det dei held på med.

Sandra Pedersen, som er ny i kulturskulen i år, opna konserten flott med å spela den kjende Gubba Noa på piano. Etter det var det mange piano-elevar som var i sving. Sjølv om det var tidleg på kvelden fekk me servert to-tre vuggsongar. Marita E. Nilsen spelde ein flott vuggesang frå Gudbrandsdalen og Åse M. Underhaug framførde vart og fint Måneskinn. Åse fekk fingrane til å vandra naturleg opp og ned og i kryss utan å stoppa opp eller mista tempo. Ingvild Prestbø spelte B. Fliess sin Vuggesang så perfekt at me var klar for å sei god natt…. Men det var fleire flotte musikkstykker i vente. Marie M. Oma serverte oss menutt av Bach, Guro Rimmereid tok oss med i ein nydeleg Spansk dans med mange utfordringar som tempo- og rytme-endringar og Marte Rimmereid spelde songen Mariann.  

Mange av kulturskuleelevane er med på fleire aktivitetar, og Adrian Mehammer kom springande sveitt og raud rett frå handballkamp på andre sida av veggen, framførde ein forrykande Can Can og sprang så tilbak til handballbanen.   Jacob Mehammer som og brukar å spela stykker med fart og spenning i spelte hurtig og flott Politi og røver. Kristina Kobberstad tok oss med til Dovregubbens hall der me lett såg for oss at trolla dansa avgårde til musikken hennar.

Tverrfløyte er nytt av året, og me vart verkeleg imponert over kor flink Judith E. Hageberg allereie har rukke å bli. Ho klarde fint å stå åleine og framføra sikkert og flott både The Cornish Floral Dance og Du kjære lille snikkerbod.

Dei tre etter kvart så erfarne songarane Audun Arthur Mehammer, Johanne Fangel Brekke og Martine Hareide var og med og framførde flotte songar for oss. Martine si framføring av E. Lind sin Just a little heartache var aldeles nydleg, og får me neste gong og sjå ansiktet hennar medan ho syng vert det perfekt. Johanne har meir erfaring og me ser ho vert stadig tryggare i formidlinga av songen. Ho «vågar» å sjå på publikum, ho syng godt ut, og har svært god dynamikk i stemma. Stemma hennar kom best til sin rett i House af the raising sun, den same songen som Kristine M. Underhaug hadde framførd så flott på piano tidlegare i konserten. Audun Artur sin «slager» Fly me to the moon er det alltid ei glede å lytte til. Me fekk og høyra Marthe V. Nordfonn sin flotte versjon av Det vacraste, som ho vann solistpris for i helga.

Kulturskulerektor Anne Lene Ø. Jordåen seier avslutningsvis at det høyres at det har foregått mykje øving i vinter, og det er sant og visst.  Rektor seier at dette var ein sjokoladekonsert og deler ut velfortente sjokoladar til dei elevane som hadde delteke. Mange har øvd jevnt og trutt, og blitt stadig flinkare.  Likevel er det ein spesiell elev som gjorde ekstra inntrykk. Det var Ingvild M. Oma; 7.-klassingen som akkompagnerte seg sjølv på piano då ho song The call! Ein song som til vanleg vert sunge av Regina Spektor, og som ein bl.a. kan høyra på slutten av Narniafilmen. Ingvild har lytta til songen på nettet og likar den godt. Ho syns eigentleg det er lettare å spela til seg sjølv når ho syng istaden for å bli akkompagnert av andre, for då slepp ho å sjå på publikum. Me er berre mektig imponert over at ho klarer begge deler på ein gong! Og mindre imponert vart me ikkje då ho framførde den flotte 1. satsen frå sonate i C- dur av Mozart, med hurtig, jevn og perfekt speling av raske 16. delar m.m. Her var det berre å bøya seg i støvet for kva ein 13 åring kan klara.

Anne Lene minte til slutt om at neste kulturskulekonsert vert i slutten av mai, då saman med skulekorpset. Vidare opplyste ho om at det er mange ledige plassar på danseundervisinga som dei ynskjer å starta til hausten, så dei som er interessert men som ikkje har meldt seg på må ta kontakt med kulturskulekontoret.

Her er ein del av elevane som deltok på konserten og som har fått ein velfortent sjokolade kvar.