Svein Sandvik (t.v) starta i år restaurantkonseptet Pink Fish saman med Geir Skeie. Foto: Pink Fish

Sandvik-familien dominerer rikinglistene på Fitjar i 2017, men eit nytt namn er kome til.

Geir Agasøster har i mange år toppa inntektslistene i Stord kommune, men no har han meldt flytting til Fitjar. Han toppar inntektslista for Fitjar i 2017, med ei inntekt på ca. 5 millionar kroner, og er den nest mest formuande med ei formue på 114 millionar kroner.

Det er Sandvik-familien som er dei soleklart dominerande på listene på Fitjar. På formuetoppen finn me Svein Sandvik, med ei formue på 277 millionar kroner. Han er ikkje berre rikast på Fitjar, men på heile Stord-øya.

I år er Svein Sandvik aktuell med restaurantkonseptet Pink Fish, saman med Geir Skeie.

Karl Andreas Sandvik og Madli Sandvik kjem på høvesvik 3. og 5. plass med formuar på 88 og 34 millionar kroner.

Dette er dei med størst formue i Fitjar i 2017:

Navn   Inntekt   Skatt
   Formue
1 Svein Sandvik (f. 1967) 2 066 651 2 935 990 277 651 585
2 Geir Agasøster (f. 1959) 4 987 613 2 439 669 114 481 904
3 Karl Andreas Sandvik (f. 1942) 3 771 884 1 900 893 88 298 331
4 Knut Alsaker (f. 1954) 816 437 535 348 34 626 793
5 Madli Sandvik (f. 1943) 1 483 728 706 404 34 472 749
6 Arne Vik (f. 1940) 799 259 395 382 23 274 459
7 Tore Eikeland (f. 1951) 843 448 412 172 22 692 675
8 Asbjørn Vik (f. 1975) 1 516 554 631 717 20 758 842
9 Kjell Christian Tislevoll (f. 1964) 1 681 290 680 115 18 241 524
10 Harald Engevik (f. 1958) 1 655 680 658 665 16 365 458

 

Her er inntektstoppen i Fitjar i 2017:

Navn

Inntekt

  Skatt   Formue
1 Geir Agasøster (f. 1959) 4 987 613 2 439 669 114 481 904
2 Karl Andreas Sandvik (f. 1942) 3 771 884 1 900 893 88 298 331
3 Hans-Kristian Stokken (f. 1971) 2 907 666 1 301 865 0
4 Svein Sandvik (f. 1967) 2 066 651 2 935 990 277 651 585
5 Stein Malvin Tveit (f. 1952) 1 957 684 754 687 8 135 835
6 Steinar Johan Aarskog (f.1952) 1 861 286 706 678 14 454 889
7 Bjørg Karin Tislevoll (f. 1954) 1 801 345 749 694 5 600 785
8 Lars Stokken (f. 1966) 1 739 232 251 621 0
9 Kristoffer Tufteland (f. 1973) 1 723 343 191 496 4 834 435
10 Kjell Christian Tislevoll (f. 1964) 1 681 290 680 115 18 241 524