Fitjar Mekaniske Verkstad. Foto: FMV

Fitjar Mekaniske dominerer lista.

Fitjarposten har henta tal frå NAV som syner talet på permitterte i verksemder frå Fitjar som har kome under lønskompensasjonsordninga i samband med koronapendemien.

Lista syner at det det er tilsette som jobbar på Fitjar Mekaniske som dominerer lista over permitterte i stor grad.

Utanom desse verksemdene er det berre Fitjar Fjordhotell som har permittert fleire enn 5 personar. Det er likevel mange som har permittert éin eller to tilsette.

Her er lista over dei permitterte:

Namn på verksemd:Tal permitterte:
LANGSET YARD SERVICES AS AVD STORD 73
VENCO AS AVD FITJAR 35
FITJAR MEKANISKE VERKSTED 18
NV SERVICE SOUTH AS AVD FITJAR 15
FITJAR FJORDHOTELL AS 10
HASA SERVICE AS 8
BRIT SKÅR GRILLO 4
FITJAR DETALJHANDEL AS 4
HELLAND CNC AS 3
ENGEVIK & TISLEVOLL AS 2
FITJAR KULTUR OG IDRETTSBYGG AS 2
FITJAR SOAPBOX AS 2
EN LITEN ØL AS 2
HÅR LOFTET AS 2
KNUT STÅLE ALSAKER 1
ANSI HOLDING AS 1
FMV ELEKTRO 1
BESTPRAKSIS AS 1
CARFIX FITJAR AS 1
VAREHUSET KNUT RYDLAND AS 1
FITJAR AVLØYSARLAG 1
FITJAR IDRETTSLAG 1
TVEIT REGNSKAP AS AVD FITJAR 1
DUO HÅRSTUDIO FITJAR AS 1
KRÅKO GJESTETUN AS 1
HEIMLI AS 1
SUNNHORDLAND MARIN AS 1