Førstkomande onsdag er det duka for siste songstund på Cafe Annemor før jul. Då vert òg Toradartuppene med.

På den musikalske menyen står det sjølvsagt julesongar, men ikkje berre. Den gastronomiske menyen talar om julegraut. Og me minner igjen om at arrangementet ikkje er berre for pensjonistar.