Onsdag 9. juni er det duka for siste Songstund på Cafè Annemor før ferien.

Her kan du syngja gode gamle slagarar og skulesongboksongar og få servert kaffe, rundstykker og kake i pausen. Sjølv om det har vore mest pensjonistar som har møtt på desse samlingane, er dei opne for alle som likar å syngja songar som nemnt ovanfor.

Innimellom songane vert det fortalt morosame historier og anekdotar. Det heile til trekkspel, mandolin og gitarmusikk. Songstunden startar klokka 18.30.