Det vert songstund på Kafeen med Jakob, Rasmus og Håkon i dag til vanleg tid. Dette er siste songstund før ferien. Arkivfoto: FP/HCH

Som vanleg vert det allsong, anekdotar og enkel servering.