I år vil ikkje bileigarar få oblat som dei skal feste på bilskilta sine.

Betre kontrollmetodar gjer at klistremerka som kvart år har hatt ulik farge, no er unødvendige. Statens vegvesen vil spare 20 millionar på at denne postutsendinga no vil stanse.

-Mange vil nok gjennom sumaren lure på kvifor ikkje oblatane kjem, seier seksjonsleiar Siv Hanne Eikestad i Statens vegvesen. – Bodskapen vår til alle er: Du treng ikkje ringe oss og lure, dei kjem ikkje!