Sunnhordand Interkommunale Miljøverk (SIM) inviterer denne veka samtlege elevar på fjerdetrinnet i dei sju SIM-kommunane til ekskursjon på SIM sitt hovudanlegg i Svartasmoget.

– På fjerdetrinnet skal elevane etter læreplanen læra om avfall, resirkulering og berekraftig utvikling. Me ynskjer å støtta opp om undervisninga ved å visa korleis avfallshandteringa skjer i vårt område, samstundes som me ser det som ein sjanse til å læra borna gode haldningar til desse emna, fortel SIM sin informasjonsmedarbeidar, Torleiv Agdestein.

Han oppmodar alle som ynskjer å ta imot tilbodet om å melda frå til SIM snarast, slik at avfallsselskapet kan få lagt timeplanen for skulebesøka.

Ekskursjonane vert i løpet av hausten og våren. For mange av elevane er dette den einaste skuleturen dei får i løpet av året. I Svartasmoget får klassane omvising på miljøsentralen, komposteringsanlegget og avfallsplassen. Turen er gratis for skulane, SIM dekkar transportutgiftene.

(Torleiv Agdestein/SIM)