Foto: SIM

Pressemelding: 17 søkjarar har fått innvilga sine søknadar frå SIM sitt miljøfond på til saman 1 932 500 kroner.

SIM sitt miljøfond er på 50 millionar kroner og kjem frå salet av SIM Næring. Det kom inn 35 søknadar før fristen gjekk ut og alle som har fått innvilga sine søknadar vil bli kontakta.

Desse fekk midlar:

 • Austevoll reiselivslag – Transformasjon av avfallsplass til rasteplass – 80 000
 • Havstril Padleklubb – Dagsturhytte Skårøysundet – 100 000
 • Vinnesvåg velforening – Tørrskodd til Veten – 500 000
 • Sunnhordland padleklubb – Padlestasjon Bømlo – 50 000
 • Turløype Siggjo – Oppgradering av turløype Siggjo – 400 000
 • Sunnhordland padleklubb – Kajakkbrygge Fitjar – 25 000
 • Fitjar kommune – Tilrettelegging av Fitjarfjellet – 350 000
 • Røynholm Vel – Treningsapparat til utvendig bruk – 15 000
 • BUA/Frivilligsentralen Stord – BUA Sagvåg – 50 000
 • John Olav Heggland – Vikasandvegen – 43 000
 • Dåfjorden velforening – Gapahuk – 33 000
 • Sagvåg Bygdelag – Gapahuk – 20 000
 • Miljøagentane – Skipa til berekraftveker på Stord 2021 – 31 500
 • Sletto Dykkerklubb – Innkjøp av drone – 50 000
 • Solheimsdalen Grendelag – Sanitæranlegg i eksisterande uthus ved Tysnes Skulemuseum – 50 000
 • Blå skule – Strandrydding m/kano – 35 000
 • Båtlaget Njord/Tysnes – Ferdigstilling av grillområde – 100 000