Ein einsleg skiløpar i fin stil nedover vegen mot Olstjødno i dag bar bod om at vinteren slett ikkje er over.

Skiløparen fortalte om fint skiføre oppe på Kidno laurdag middag. Skiene kunne han ikkje ta på før han kom forbi Olstjødno. Men lenger oppe var føret bra, og frå Midtvatnet og opp til toppen var føret flott. Så flott at han unte seg fleire rundar oppe i høgaste Kidno, før han vende skituppane heimover.

Fortel skiløparen før han set kursen nedover grusvegen mot Olstjødno.