Fitjar Festivalforening hadde årsmøte på FKIB 16.12.14, og under valet vart det attval på Sigurd Andre Maraas som leiar.

Til årsmøtet møtte det seks medlemmer i tillegg til styret. Møtet vart opna av leiar Sigurd Andre Maraas og leia av Ronald Hareide.

På saklista var det vanlege årsmøtesaker. 

Gjekk i pluss

Økonomisk gjekk festivalen 2014 med eit lite overskot, men diverre langt frå målet som ville gjeve utbetaling for dugnadstimane. 


Val

Etter valet ser det nye styret ser slik ut:

Leiar: Sigurd Andrè Maraas, attval 1 år.

Styremedlemmer: 

Tom Rydland, ikkje på val.

Rune Sandvik, ikkje på val.

Bente Ringheim Koløen, ikkje på val.

Inger Elin Helland, valt for 2 år.

Vidar Larsen, valt for 2 år.

Per Egil Larsen, valt for 2 år.

 

Varamedlemmer:

Jostein Prestbø, 1. vara, valt for 1 år.

Ansgar Hellland, 2. vara, valt for 1 år.

Vararepresentantar skal møte på alle styremøta.

 

Festivalen 2015

Neste års festival vart diskutert, og styret fekk fullmakt til å avgjere storleiken og omfanget av Fitjarfestivalen 2015 som vert 6-9 august.

Styret skal ha sitt første styremøte 27. januar og bed om innspel i forkant, dersom nokon har noko dei kan bidra med – og om dei har ønskje og idear.