Fitjar Frp heldt fredag 23 november sitt årsmøte på Fitjar Fjordhotell.

Årsmøtet vart gjesta av Inger Ulvund fra Hordaland Frp.

-Partiet sine  utfordringar og mål vart diskutert, me treng medlemer og engasjemang  frå fleire i bygda, og oppfordrer nye og gamle medlemmer til og ta kontakt med oss og melde seg inn. Det vert starta ein jobb med og øke medlemsmassen, og me vil prøve og få med personer frå heile bygda, i alle aldersgrupper.

Det er fleirtalet av medlemane i partiet som avgjer Fitjar Frp sitt standpunkt i sakene, og me oppfordrar og medlemene til og stille på gruppemøta som vert halde på mandagene kl 19.00 før kommunestyremøta. Møtestad er 2. etasje i kommunehuset. Gruppemøta fungerer og som styremøte.
 
Innmelding kan skje via Frp sin nett side frp.no eller ved og kontakte styremedlemmene, heiter det i referatet frå møtet-
 
Det vart avholdt val, og det nye styret i Fitjar Frp ser slik ut :
 
Formann Sigurd Andre Maraas
Nestformann Ole Vidar Helland
Kasserer Åge Nesbø
Sekretær Ingfrid Gloppen
Studieleder Oddrun Heggøy
Styremedlem Martha Linn Maraas
Styremedlem Ragnhild Hestenes
Styremedlem Linda Lie Heggøy
Gruppeleder Sigurd Andre Maraas
Vara til styret Salomon Årbø
Vara til styret Anne M. Oppshaug
Revisor Arne Skumsnes
Medlemsansvarlig Linda Lie Heggøy
 
Utsending til fylkesårsmøtet vert Sigurd Andre Maraas
 
-Me minner om at Frp er eit parti som er tilfor alle innbyggjarane i Fitjar, og at Sigurd Andre Maraas sit som nestleiar i utvalg for oppvekst og omsorg, så skulle det vere noko fitjarbuen onsker og få tatt opp i kommunestyret eller i utvalga, så er det bare og slå på tråden eller ta kontakt på andre måtar. legg dei til.