Tre av dei som går på SFO på Rimbareid skule har laga avis. Og namnet: SFO-Posten, sjølvsagt. Dei tre elevane er Ruben Kristoffer Tufteland, Sveinung Myhre og Daniel Rolfsnes.

Avisa inneheld gode saker som hyttebygging i SFO-tida, toalettforholda på barneskulen og teikneseriar med meir. På spørsmål om dei kan tenkja seg å laga avis seinare òg, kjem det eit kjapt ja i frå Daniel. Dei to andre er meir usikre på det. I alle fall: Ei artig avis har dei laga.