Eg sender bilete av nokre av dei me møtte på ein sju dagars tur i Setesdalsheiane nyleg.
Helsing
Lars Rydland