Fitjar kommune følgjer helsedirektoratet sine vedtak for kva hendingar som er forbode

Tidlegare meldte Fitjar at hendingar under 100 deltakarar var lov, men no må alle arrangement på lista under avlysast/utsetjast uavhengig av tal deltakarar:

  • Kulturarrangement
  • Møteverksemd
  • Idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet ute og og inne
  • Alle verksemder i serveringsbransjen, med unntak at stadar med matservering. Serveringsstadane skal leggja til rette for at besøkjande kan hadla minst 1 meter avstand.
  • Servering av mat skal ikkje skje som buffet. Serveringsbransjen omfattar restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Verksemder som tilbyr friøsrtenester, hudpleie, massasje, kroppspleie og liknande.
  • Symjehallar, badeland og liknande.

Alle Fitjar kommune sine koronasmitterestriksjonane finn du her.