Førstkomande søndag vil Fitjar IL markera at at årets fotballsesong er over, og Gisle Levåg vonar folk møter opp til festleg samvær i idrettshallen.

No når sesongen er meir eller mindre over, kan fotballgruppa kan sjå tilbake på eit godt år. A-laget har klart seg bra i 4. divisjon etter opprykket i fjor. Fleire lag i dei aldresfastsette klassane har kjempa i toppen i puljane sine. Og jentene 14-årsklassen skal spela to kampar om kretsmeisterskap i Hordaland.

Etter det me forstår på leiaren i fotballgruppa, Gisle Levåg, ønskjer fotballgruppa å feira seg sjølv med brask og bram søndag ettermiddag. Ei slik felles avslutning er noko nytt av året, seier fotballeiaren, som vonar at store og små i hundretals møter til fest.

 – Alle fotbllspelarar – frå den miste mini til A-lagsspelarane – er velkomne i idrettshallen, seier Gisle.

Han oppmodar alle aktive om å ta med seg foreldre, søsken, besteforeldre og andre pårørande og møta opp. Det vil bli dekka på til 400 personar i idrettshallen.

Dagleg leiar i Fitjar Idrettslag, Ole Bergesen, vil vera speaker under festen. Han vil presentera kvart enkelt lag – og kvar enkelt spelar. Det vankar ei påskjøning til alle som har vore med og gjort ein jobb for dei enkelte laga.

Det vil bli teke bilete av kvart enkelt lag, og dette vil bli gitt som gåve til den enkelte spelar. Derfor må alle spelarane stilla i draktene til Fitjar Idrettslag. Til slutt skal det takast bilete av ei samla fotballgruppe.

Fotballeiar Gisle Levåg vonar folk kjem – for det blir dekka på til alle i fotballgruppa, med følgje. Det blir servert kaffi og kaker til dei vaksne, og pølse i brød frå SPAR Fitjar til dei unge.

Du kan lesa meir om Fitjar Idrettslag og sesongavslutninga på Facebook.