Kjersti Toppe, listetopp for Senterpartiet, utfordrar andre stortingskandidatar til debatt om skule og helse på Fitjar Kultur- og idrettsbygg, torsdag 27. august.

Til saman er det påmeldt ni deltakarar i paneldebatten. Magne Rommetveit, Liv Kari Eskeland og Helge Andre Njåstad er mellom dei andre deltakarane. Det vert også høve til spørsmål frå salen.

Dørene opnar kl 18.00 til foajeen, der alle partia som er med, kan stille med sitt valmateriell. Kl 18.40-19.00 sender me Vestlandsrevyen med samferdselsdebatt på storskjerm, så startar debatten i Kultursalen. Møteleiar er Lars Mæland.

Desse sit i panelet:
AP: Magne Rommetveit, 5. kandidat
H: Liv Kari Eskeland, 9. kandidat
Krf: Aslaug Hellesøy, 3. kandidat
Rødt: Lone Lunemann Jørgensen 2.kandidat
Frp: Helge Andre Njåstad, 6. kandidat
SV: Nils Magne Blålid, 7. kandidat
V: Lars-Henrik P. Michelsen, 2. kandidat
Demokratane: Fredrik Litleskare, 1. kandidat
SP: Kjersti Toppe, 1. kandidat

Tema: Helse- og omsorg og skule. Panelet må også svare på spørsmål frå salen, så førebu dykk til det om de vil!

Set av kvelden, ta med andre!

For Sp i Stord og  Fitjar,  Gro Rydland og Johannes Landmark