Fitjar Frp har i dag sendt brev tll Hordaland Frp si fylkesgruppe vedrørande Fitjar vgs.

«Fitjar Frp vil uttrykke dyp bekymring for Fitjar samfunnet dersom skoletilbudet ved Fitjar vidaregående blir rasert. Fitjar vidaregående er en av landets beste skoler, med tanke på elevutvikling, kompetanse og trivsel, og fungerer som en pulsåre for Fitjarsamfunnet.

Fitjar Frp vil vise til samarbeidsrådet i Sunnhordland sin enstemmige uttale, og stiller seg 100% bak den.
Noe også et samrøystes kommunestyre i Fitjar gjorde. Vi har også sendt inn innspill i saken til Hordaland fylkeskommune i høringsrunden.

Ber våre fylkespolitikere vise ansvar i denne saken, og følge samarbeidsrådet i Sunnhordland sin uttale: Å styrke Fitjar videregående skule for framtida.

Mvh. Sigurd Andre Maraas.
Leiar Fitjar Frp