Under  ”Lesarane sine sider” her på fitjarposten.no kan du no senda inn lesarbrev. Del dine synspunkt og ta del i det lokale ordskifte på Fitjar.

Med eit lesarbrev kan du dela dine synspunkt og idear om det som skjer, eller burde ha skjedd på Fitjar, eller i landet og verda for den saks skuld. Me oppfordrar våre lesarar til å engasjera seg i det lokale ordskifte – til å vera med å påverka utviklinga i kommunen og sitt eige nærmiljø.

Lesarbrev finn du her