Ein av våre lesarar har sendt oss eit bilete av ein sementbil som hamna utfor vegen på Aarbø.

 Hjelp kom raskt til. Det er ingen grunn til å tru at det vart nokon personskadar.