Seim songkor kjem til Fitjar med ein svært variert konsert med eit spenn i songane frå Evert Taube via Prøysen til Bee Gees og Trond Viggo Torgersen.

Me legg ved pressemeldinga me har fått:

«Koret har kalla konserten ”sommer@kommer.no” (”sommer kommer no ”) som er eit ordspel på den årstida vi er inne i no, og om sommaren som (forhåpentlegvis) er på veg.

Musikken vi har vald er ein miks av kjende ”sommarlege” songar. Det strekkjer seg frå romantiske songar med tekst av Shakespeare til Evert Taube sin ”Så skimrande var aldrig havet” og Prøysen sin ”Mitt hjerte er ditt”.

Av poplåtar har vi The Bee Gees sin”How Deep Is Your Love” og Unge Frustrerte Menn sin “Øl og peanøtter”.
Ein annan song som publikum kanskje vil dra kjensel på er Margrethe Munthe sin ”Lua av!” (Nei, nei gutt!). Margrethe Munthe er av ettertida sett som den fremste eksponenten for den moraliserande dikttradisjonen for born. I same sjanger har vi også Trond Viggo Torgersen sin ”Hjalmar”.

Vi er så heldige å ha ein av Nordhordland sine mest lovande musikarar med i koret. Frode Skag Storheim studerer piano ved Griegakademiet i Bergen. Han vil ha si eiga avdeling under konserten der han framfører eksamensprogrammet sitt. Han har nemleg eksamensspel berre 3 dagar etter konserten! Vi er glad for at Frode tar seg tid til å bli med oss. Han vil framføra verk av J.S.Bach, F.Chopin og sin sjølvskrivne ”Seinsommarvise”.

Vi kan for ordens skuld ta med at konserttittelen ikkje viser til ei reel mailadresse.»