Fitjar Mek. melder at det vil bli gjennomført sandblåsing og måling ved FMV dei neste vekene.

-Sjølv om skipet blir dekka til, må folk i nærområdet vera førebudd på at det kan verta litt støy, heiter det i ei melding frå FMV.