Frå Sveiseneset få me opplyst at dei vil driva sandblåsing og maling i rundt to veker framover.

Fitjar Mekaniske ønskjer å gjera merksam på at det i ein periode framover vil bli sandblåsing og måling på  «Vendla». Arbeidet vil pågå i rundt 14 dagar. Vonleg vil ikkje støyen bli til stor sjenanse for publikum.