God prat i damene, etter at vafler og kaffi er konsumert. Foto: Ingrid Hovstad

I 30 år har ein arrangert vaffeltreff på Fitjar.

Den første og tredje onsdagen i månaden har ein samla pensjonistar til vaflar og kaffi i Fitjartun. Laget vart starta av Annemor Larsen, Anna Nesbø og Styrk Sørfonn.

Dei som har vore med på treffet i mange år, minnast når ein fylte heile Fitjartun med folk til vaffeleting, i dag var dei rundt 15 stk. Gjengen lurer på kvifor ikkje fleire vil vera med å eta vaflar i koseleg lag.

– Her kan ein koma og gå når ein vil. Det er ingen trapper ein må bekymra seg for, og det er midt i sentrum. Ja for Øvrebygdingane går det til og med buss i høveleg tid både opp og ned til Fitjar, fortel Signe Heggøy.

Signe Heggøy og Johanne Heggøy Foto: Ingrid Hovstad

Eldsjelene

Signe Heggøy og Johanne Heggøy er grunnen til at det fortsatt er vaffeltreff på Fitjar.

– Ansvaret for treffet går på omgang, før hadde ein mange grupper som dela på dette ansvaret. No har me berre fire grupper, teknisk sett tre då eg og Signe tek to av dei, fortel Johanne Heggøy.

Signe Heggøy som styrer økonomien fortel at dei går i underskot kvar veka sidan det er so få som kjem, men at oppsparte midlar heldt det gåande.

– Me vurderte å slutta før jul. Så me hadde kjøpt inn kaka for å prøva og nytta opp ein del av midlane på bok. Men det var jo eit ynske om at me skulle fortsetja, så me får sjå kor lenge det varer.

Menna i ivrig diskusjon. Foto: Ingrid Hovstad

Fast gjeng, som minkar med åra

Ein merkar seg at gjengen rundt borda er «stamgjestar». Praten går lett, og ein bekymrar seg om ein eller ei er vekke frå treffet. Problemet for gruppa er at dei har høgare fråfall enn nye folk som byrjar.

– Pensjonistar i dag brukar nok tida si på andre ting, som å reisa til Syden, men det hadde vore kjekt om fleire vart med på treffa. Særleg menna minkar det på, får me høyra frå ei rundt bordet.

Gjengen håpar at fleire vil vera med på vaffeltreff. Både folk som kanskje er villige til å bidra litt, men og dei som berre vil koma å ta seg ei vaffel i hyggjeleg lag.

Journalisten kan gå god for vaflene, som var nydelege. Foto: Ingrid Hovstad