Olav Bjelland og Karl Audun Knutsen kjem frå Haugesund og Sveio Skyttarlag, og skyt i klassen V73. Foto: Kjetil Rydland.

Søndagens samlagsstemne i Årskog samla mykje folk, det var fullt på og ved skytebanen frå tidleg morgon til utpå kvelden.

Leiar i Fitjar Skyttarlag, Anna Bodil Hestenes Tislevoll, pustar letta ut dette det store stemnet, som samla rundt 125 aktive skyttarar, og truleg like mange slektningar, som følgde spent med.

Desse samla seg saman med skyttarar som venta på tur, i kafeen, der det var fullt av folk som følgde med på skytinga, samstundes som dei kunne ta seg ein kopp kaffi og ein matbit. Medlemmer i Fitjar Skyttarlag serverte kaffi og mat etter beste evne.

Anna Bodil fortel at stemnet var ei stor utfordring for eit så lite lag, men det vesle, lokale skyttarlaget fekk god hjelp av Sunnhordland Skyttarsamlag med arrangementet.

– Me er eit lite lag, men dei få me har, stod på så godt dei kunne frå tidleg morgon til seine kvelden, utan pause, seier Anna Bodil, og understrekar at alle gjorde ein framifrå jobb på alle måtar.

Den innleiande skytinga starta allereie klokka 8.30 søndag morgon, og stemnet var ikkje ferdig før klokka 18.30 om kvelden.

Samlagsmeister i klasse 3-5 blei, ikkje uventa, Arne Engevik frå Stord.

Elles vil Anna Bodil nemna fin innsats av dei unge skyttarane frå Fitjar. Det var mange lokale skyttarar med i klassen nybyrjar ungdom. Ein stor del av dei som var med på skyteskulen tidlegare i år, stilte opp på samlagsstemnet. Og alle desse fekk medalje! seier ei smilande Anna Bodil.

Best av dei unge Fitjar-skyttarane blei Asbjørn Raunholm som skyt i klassen rekrutt. I den innleiande skytinga fekk han 244 av 250 poeng. Det heldt til andreplass, men etter finalen hamna han på sjetteplass, som òg er ein fin prestasjon. Dermed vanka det to fine premiar på unge Asbjørn Raunholm.

Av andre lovande ungdommar nemner Anna Bodil Julie Midtsæter, som fekk 236 poeng i innleiande, i klassen eldre rekrutt. Lars Sigurd Tufteland fekk 237 poeng i rekruttklassen. Ruben Kristoffer Tufteland fekk 242 poeng i rekruttklassen, og i eldre rekrutt leverte Stian Larsen ein fin prestasjon, med 232 poeng.

Av Fitjar-ungdommane var det nok Asbjørn Raunholm som fekk dei finaste premiane. Anna Bodil H. Tislevoll ynskjer å takka næringslivet på Stord og spesielt Fitjar for mange fine premiar til dei treffsikre skyttarane.