31 konfirmanter gjekk 11. mars rundt i bygda for å samle inn  pengar til dei fattige i den tredje verda. Resultatet blei 24 157, 50 kroner.

 Innsamlingsaksjon  var ein del av  Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon "Frå draum til verkelegheit".

-Konfirmantene fekk pølser og saft da dei kom tilbake med bøssene, fortel kyrkjelydsprest Nobukazu Imasu, som skryt av innsatsen deira.