25.oktober er det ny temakveld i kyrkja. Denne kvelden set me fokus på religiøse folketonar

Me har også tidlegare samla oss om ulike typar salmar, og  synest at dette er ein fin måte å verta betre kjend med salmeboka på.

 

Veit du at ho inneheld meir enn 40 norske folketonar og ca.30 frå andre land? Alle desse klarer me neppe å koma gjennom på ein kveld, men nokre av dei skal me kikka litt nærare på.

 

Det vert mykje fellessong, me har invitert Osternes Mannskor, og Ingolf Rimmereid kjem  for å dela noko av sitt repertoar med oss.

 

Me vonar mange har lyst til å vera med og pussa støv av salmeskatten denne kvelden!

 

Velkomen!