Fitjarposten har fått melding om to syklar som er sakna.

Begge syklane er av merket Merida. Den eine sykkelen er svart med noko grønt på, har smalt sete og er lite slitt. Den andre sykkelen er svart med noko gult på, den har tjukt sete og har litt skader på setet. Sistnemnde sykkel har ikkje framskjerm eller bakskjerm.  Begge syklane forsvann veka før vinterferien.  Dei som har tips eller opplysingar om kvar desse syklane kan vera kan ta kontakt på telefon 473 76 423.