I dette området, like sør for REMA 1000, er det laga til nytt fortau. Det er òg laga til ei opning i autovernet slik at folk skal kunne kryssa vegen her. Med kvar er fotgjengarfeltet?

Det spør fleire av lesarane våre oss om. Dette er jo òg ein plass der folk ofte kryssar vegen i samband med trening eller  andre arrangement i Kulturhuset.

Me stilte spørsmålet vidare til folk i kommunen som kunne opplyse oss om at dette var ei sak for Statens Vegvesen.

Der fekk me kontakt med Tor Høyland som jobbar med sikkerheitsspørsmål.

Han seier at det ikkje er heilt uvanleg å lage kryssingspunkt utan å måle striper.  

-Men no når fortauet er ferdig og kome i bruk, vil me kartleggje aktiviteten og sjå på desse kryssingsplassane på nytt. Ikkje berre ved den ovannemnde opninga i autovernet, men òg ved dei to neste opningane i retning av innkøyrsla til Fitjarstølane, seier han.

-Me vil så gjere  ei ny vurdering i løpet av 2014, legg han til.

Ingressbilete: -Kvfor er det ikkje overgangsfelt her? undrar fleire av lesarane våre. Statens Vegvesen fortel til fitjarposten.no at dei vil gjere ei ny vurdering om saka i løpet av 2014. Foto: Håkon C. Hartvedt