-Me har plukka opp ein fin gutesykkel i stranda vår og teke vare på den. Kan fåast attende ved å ringja tlf.53 49 76 69, skriv Rønnaug Hestenes.