Fitjarposten har teke bilete av to syklar som saknar eigaren sin. Kanskje eigarane saknar dei óg?

Begge syklane er i området ved kunstgrasbanen. Den eine står ved oppgangen til Imgolf Rimmereid. Den andre låg i grøfta  på venstre sida av vegen i same området. 

Ta kontakt med Ingolf Rimmereid tlf. 53 49 71 59 om du kjenner sykkelen (syklane) att.