Varehuset Rydland har funne ein nydeleg damering i varebilen sin. Kanskje har han falle ut av ein gamal vaskemaskin? Ringen kan ha lege i varebilen i fleire månader, før han vart funnen.

Har du mista ein vakker ring, kan det vere din.

Ta i så  fall kontakt med Varehuset Rydland på tlf. 53 49 73 09, eller snakk med Unn eller Karsten i butikken.