Per Magne Torvund på Nesbø fortel at han har fått sauer, som ikkje tlhøyrer han, på beitet sitt.

– Det er snakk om fire vaksne sauer, og seks lam. Det eine lammet går berre på tre føter, seier Nesbøbonden. Han fortel vidare at ein del andre bønder har vore og sett på sauene, men funne ut at det ikkje er deira. 

– Kan hende det er nokre som har kome ned frå fjellet? undrar Torvund.

Om det er dine sauer, eller du veit noko meir om dei, kan du kontakte Per Magne på mobil: 997 45 350.