Det er funne ein husnøkkel på Fitjar.

Dersom du saknar ein kan du ta kontakt med Helga Rimmereid på telefon 975 28 001 og beskriva kvar du trur du har mista den, så kanskje er dette din nøkkel og du får den attende.