Ei lite jenta mista bunadssølja si på Fitjar på 17. mai.

Sølja vart mista på strekninga Videoen – Hotellet og er ei vanleg lita brystsølje i sølv og litt gull, på størrelse med ein Nestea-kork.

Har du funne denne sølja, eller veit kvar den er, så ta kontakt på mobil nr. 993 96 269